| by admin | No comments

ช้อปปิ้งออนไลน์ยกเลิกคำสั่งซื้อได้

ช้อปปิ้งออนไลน์

การซื้อของออนไลน์ผ่านซูเปอร์มาร์เก็ต หากว่าเป็นสิ่งของที่เป็นรูปแบบเดิมๆ จริง เราไม่จำเป็นต้องเดินทางเลยด้วยซ้ำ มันจะเป็นการดีมากกว่าหากเราสั่งของทางออนไลน์ เช่นเรื่องของผลไม้กระป๋อง หรืออาหารแห้งต่างๆ เราเพียงช้อปปิ้งออนไลน์เท่านั้นเอง

การช้อปปิ้งออนไลน์เราสามารถสั่งได้ทางหน้าเว็บ หรือว่าส่งผ่านแอพลิเคชันก็ได้เป็นเรื่องที่สะดวกมากจริงๆ แอพลิเคชันที่หลากหลายทั้งเรื่องของ shopee, lazada หรือว่าอะไรก็ตาม มันลดการเดินทางของคนซื้อแต่ว่าก็เพิ่มงานให้กับคนส่งของ และดูเหมือนว่าคนขายก็ต้องจ้างคนส่งของประจำตัวด้วย

เพียงแต่ว่าคราวนี้เรื่องสินค้าอาจะต้องมีค่าจัดส่งนิดหน่อย ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่คนซื้อต้องพยายามทำความเข้าใจว่าต้องจ่ายค่าจัดส่งด้วยซึ่งมันก็เป็นราคาไม่กี่บาทเท่านั้น ประมาณ 20-50 บาทซึ่งก็ถือว่าไม่แพงเลย

เทียบกับท่านที่ไม่ต้องเสียเวลา เพียงแค่มีเงินอย่างเดียวเรื่องการจ่ายเงินนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือว่าจะโอนเงินผ่าน internet banking ไปก่อนก็ได้หรือว่าจะจ่ายเงินปลายทางก็ได้

และการสั่งซื้อผ่านบริษัทที่น่าเชื่อถือจะเป็นเรื่องที่ดีกว่ามาก เพราะว่าเราสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้หากว่าสั่งผิด แต่ว่าต้องรีบทำการยกเลิก มิเช่นนั้นก็ต้องจ่ายเงินให้คนขายไป

หากว่าช้อปปิ้งออนไลน์ผ่าน lazada, shopee นั้นเขาจะมีเรื่องคูปอง หรือว่าการลดราคาได้ด้วย นั่นก็เป็นเรื่องที่มากๆ การซื้อของผ่านทางร้านค้าเหล่านี้เยอะ เขาจะมีเรื่องโค้ดในการลดราคาให้ เรื่องของแถมก็คงไม่มี แต่ว่าเรื่องการลดราคาก็ทำให้คนซื้อน่าพอใจ